โพสต์ล่าสุด

พระพยอม ดึงสติชาวพุทธตามกระแสไอ้ไข่ เตือนอย่าไปหลงลาภลม ๆ แล้ง ๆ จนลืมพระรัตนตรัย

เมื่อวันที่ (6 ก.ย.) พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี…