ปตท. และบางจาก ประกาศปรับขึ้น ราคาน้ำมัน

187

วันที่ 27 ม.ค. 2565 มีรายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 91 S EVO

และแก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ส่วน E85 และ E20 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 28 ม.ค. 2565

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 34.05 บาท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 33.78 บาท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 32.84 บาท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 26.14 บาท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 35.96 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

You might also like