10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

1,822

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ cvวันนี้ 27 ม.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดcvสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv(ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดcvสูงสุด

ผู้ติดcvในประเทศรายใหม่ วันที่ 27 มกราคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กทม.

2 สมุทรปราการ

3 นนทบุรี

4 ชลบุรี

5 ภูเก็ต

6 ขอนแก่น

7 นครศรีธรรมราช

8 ปทุมธานี

9 ราชบุรี 10อุดรธานี และลพบุรี

10อุดรธานี และลพบุรี

You might also like