Imc Calculadora Using a Ventolin Inhaler Comprar álcool Perfume.hombre Merxadona.clom Viagra Receita Médica Portugal Potence Cialis Effects Ebay Cialis 20 Mg

ด่วนสั่งปิดโรงเรียน หลังผู้ปกครองติดCV มาส่งลูกทุกวัน

253

วันนี้ (20 มิ.ย.2564) นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการโรคติดต่อจ.พิษณุโลก ควบคุมการดูแลการแพร่ โ ค วิ ด-19 พบว่าผู้ ป่ ว ย รายที่ 362 เป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมืองพิษณุโลก และมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 2564

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาตามมาตรการป้องกัน โ ร ค เพราะโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของจ.พิษณุโลก มีนักเรียนจำนวนมาก ทั้งนี้โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงโดยดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการ มีความเป็นห่วงถึงความปลอดภัยและการรักษาตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19

จึงได้ส่งหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียน ว่าโรงเรียนขอจัดทำความสะอาดภายในโรงเรียนโดยขอปิดสถานศึกษา เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องประกอบ เป็นระยะเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มิ.ย. พร้อมสำรวจคัดกรองนักเรียน และบุคลากรทุกคน หากพบว่า เข้าเกณฑ์สอบสวนจะส่งตรวจหาเ ชื้ อ

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้แยกตัวอยู่บ้าน แจ้งรายงานอาการทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ ให้ดำเนินการพบแพทย์ ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน สำหรับการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียน ทางโรงเรียนได้แจ้งวิธีการเรียนขณะอยู่ที่บ้านให้ทราบอีกครั้ง

You might also like

Sitemap